Local de te amb bombolles/bubble tea. Fotografia: Marcela Grassi.